Me har for tida ingen ledige stillingar.

Sjølv om det ikkje er ledig stilling akkurat no er det flott om du tek kontakt med barnehagen dersom du har lyst å jobbe i ein NLM-barnehage. Det hender det «opnar» seg moglegheiter i løpet av året og då er det flott om me har namn me kan kontakte.