Me har ledig vikariat for barnehagelærar frå 15.08.2019 t.o.m. 14.08.2020.

Stillinga er òg utlyst i Vårt Land i lag med fleire stillingar i andre NLM-barnehagar.

SØKNADSFRIST:  08. APRIL.