Planleggingsdagar barnehageåret 2018-2019.

15. august 2018

16. november 2018

02. januar 2019

31. mai 2019

13. juni 2019