Planleggingsdagar barnehageåret 2019-2020.

15. august 2019

15. november 2019

14. april 2020

22. mai 2020

?? juni 2020 Denne datoen er ikkje bestemt ennå pga at dato for leir med førskulebarna ikkje er bestemt.