Årsplanen for barnehageåret 2017-2018 er godkjent i eigarstyret og samarbeidsutvalet.

ÅRSPLAN, 2017-2018