Tryggheim barnehage vart starta i 1979 som ein kottidsbarnehage med opningstid 4 timar pr. dag. Samfunnet har endra seg ganske mykje sidan den gongen og då me etterkvart fekk problem med å få søkjarar grunna for «lite» tilbod, hadde eigar valet om å leggja ned eller byggja nytt. Heldigvis valde dei å bygge nytt.

1. september 2006 kunne me flytte inn i stor fin barnehage og her har me det veldig godt både små og store.

Barnehageåret 2018/2019 er 75 barn i alderen 1-6år er innom frå 3-5 dagar i veka. 22 tilsette i ulik stillingsprosent har som hovudfokus å gje alle desse barna ein trygg og god dag medan foreldre er på arbeid. Frå august 2018 har me omorganisert litt på avdelingane. Me har dette barnehageåret 2 «store» avdelingar med barn i alder 3-6 år og 24 barn pr. dag og to «småbarnsavdelingar» med 9 barn pr. dag i alder 2-3 år.

Dagane er innhaldsrike med variasjon mellom vaksenstyrte aktivitetar som bl.a. turar, besøk i gym.salen på Tryggheim, forming, tema-samlingar; avdelingsvis eller felles for heile huset og leik inne og ute kor barna har regien sjølve.

Har de lyst å veta meir om planar for året som ligg føre så er det bare å sjå under fana «årsplan».