Arkiv for 'Siste nytt'

PÅSKEFRUKOST.

I dag var nokre av personalet i barnehagen oppe «før fuglane» for å ha alt klart til «Påskefrukost» kl. 07.30 🙂 Det vart servert kokte gule (lysebrune) egg og nysteikte rundstykker. Mange foreldre hadde sett av litt ekstra tid ved levering til å ha ei koseleg morgonstund i lag med barna. Kjøkkenet var pynta fint med påskeliljer (takk Åse Marie) og annan påskepynt som var laga av barna noko som laga ekstra fin rame rundt frukost-bordet.

Ynskjer alle ei riktig fin påske 🙂

Tysdag morgon 4.april var me ekstra spente på korleis vèret vart denne dagen. Me var inviterte på gardsbesøk i Stølen, Nesheim og me skulle GÅ. Heldigvis skein sola 🙂 Me fann fram vogner (sånn i tilfelle nokre måtte ha ein kvil) og gjorde oss klar til tur.

«REGNBUE-LØVE-FEST»

Me har vore ein vebarnehage i 3 år og i dag vart det markert med stor fest 🙂 Barnehagen var pynta med «regnbue-vimplar» ute og inne var det ballongar i alle regnbuens fargar.  Kl. 10.15 var me klar til felles-samling på kjøkkenet. Barna hadde laga flotte hattar som dei hadde på seg.

Flotte hattar med bilete av Regnbueløva på.

Så fekk me høyre historien om Løvemora som skulle føde ein liten løveunge

Løvemor fekk trøyst og hjelp frå Ramona von Rotter og alle dei 5 rottebarna hennar.

Sidan det var ein flott regnbue på himmelen då løve-ungen vart født fekk den namnet REGNBUELØVA.

PRIPP og PRAPP fanga Ramona von Rotter og rottebarna hennar.

Regnbue-løva er trist og lei fordi PRIPP OG PRAPP erter henne.

Regnbue-løva har lært PRIPP og PRAPP at det ikkje er greit å erte andre. Nå er dei gode vener alle saman.

Etter samlinga smaka det godt med pølse i brød.

….og bollar med krem og syltetøy til dessert.

 

Så var det deiligt å ta seg ein tur ut i snøen etterpå 🙂

Ei perfekt avslutning på ein kjempekjekk dag i barnehagen.

Med ynskje om ein fin ferie til alle dei som no skal ha vinterferie 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Me æ kjempeheldige»

Sola skin og det er påskestemning i akebakken vår 🙂 Etter meldingane å døma går det mot slutten av kuldeperioden for denne gongen. Me er kjempefornøgde med investeringa me gjorde i fjor vinter. Snøkanonen har verkeleg fått «kjørt seg» og me har hatt flotte dagar og mange glade barn som har kosa seg i snøen.

Her er filmen Jærbladet laga då dei var på besøk hjå oss i november.

 

SØKNADSFRISTAR.

Me nærmar oss slutten av januar og det «tikkar» stadig inn nye søknadar om barnehageplass hjå oss og det er jo kjekt 🙂  Nytt av året er at alle som er fødde i november månad òg har rett til plass.

SØKNADAR anten det gjeld endring i opphaldstid, overflytting til annan barnehage eller ny søknad må gjerast via Hå kommune, Barnehage. (Endring på dagar kan me gjere innad i barnehagen men de må gje eit signal innan søknadsfristen 1. mars)

                  SØKNADSFRISTEN ER 1. MARS

 

«Det er haust, det ruskar ute….

Eit av fokusområda våre dette barnehage-året er den Jærske kulturen. November månad har vore vigd til Arne og Hulda Garborg, deira liv og forfattarskap. Borna har fått med seg mykje gjennom dette temaet ikkje minst ein del historiar om korleis livet var i «gamle dagar».

Som ein del av temaet har me laga «rullepølse», «sylte» og smør. Barna var litt «øvegidde» då eit halvt grisehovud låg på bordet, men deltok i «sylte-produksjonen» med stor iver.

Her vert grisehovudet studert nøye.

Her vert grisehovudet studert nøye.

Her må me skjære opp det kokte grisehovudet.

Her må me skjære opp det kokte grisehovudet.

Etter at me hadde hatt i krydder og varma det opp la me det ei former som vart sett i press.

Etter at me hadde hatt i krydder og varma det opp la me det ei former som vart sett i press.

Her er me i gang med rullepølsa.

Her er me i gang med rullepølsa.

Torill viser resultatet til alle barna.

Torill viser resultatet til alle barna.

 Så var det "kinning" av smør som stod for tur. Me måtte riste ei stund.

Så var det «kinning» av smør som stod for tur. Me måtte riste ei stund.

 

Til slutt vart det ein gul fin smørklump i glaset.

Til slutt vart det ein gul fin smørklump i glaset.

Som avslutning på temaet laga me ei utstilling. Personalet hadde med seg ein del gamle møbler, redskap m.m. og barna hadde laga litt forskjellig som vart vist fram. Foreldre, besteforeldre m.fl. som kom på utstillinga fekk òg smake på heimelaga pålegg m.m.

Ei "gammal" stove.

Ei «gammal» stove. Diktet «Veslemøy ved rokken» av Arne Garborg heng på veggen.

Hulda Garborg har fått tilnamnet "bunadens mor" så difor måtte me ha med ein bunad.

Hulda Garborg har fått tilnamnet «bunadens mor» så difor måtte me ha med ein bunad.

Eit kjøkkenbord med diverse reiskaper.

Eit kjøkkenbord med diverse reiskaper.

Dei minste på Perlene hadde laga kosedokker til sangen "Sulla meg litt du mamma mi"

Dei minste på Perlene hadde laga «kosedokker» til sangen «Sulla meg litt du mamma mi»

Jærlandskap i "miniatyr"

Jærlandskap i «miniatyr» med bl.a. hesje, steinbukk og torvmyr.

 

Tilsyn frå Miljøretta helsevern.

I dag har barnehagen hatt tilsyn frå Miljøretta helsevern. «Tilsynet» hadde bare ein kommentar iht arbeidet vårt 🙂 Me måtte informere alle foreldre om at det finnst ei «Forskrift om Miljøretta helsevern i barnehagar og skular m.v.» Her kan de finne «standard» for t.d. barnehagens innemiljø og utemiljø og kva krav de foreldre kan stille på t.d. desse områda.

Her er lenke til forskrifta:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-til-forskrift-om-miljorettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler

 

FORELDREMØTE 28. september.

Onsdag 28. september var det tid for foreldremøte og mange foreldre fann vegen til daglegstova på Tryggheim vidaregåande skule denne kvelden 🙂

Tema for møtet  var «Være sammen» med fokus på mobbe-problematikken.

15. januar 2016 vart det signert eit nytt PARTNERSKAP MOT MOBBING. 12 sentrale organisasjonar i skule og barnehage vil arbeide saman med regjeringa MOT mobbing og FOR eit godt læringsmiljø. «Partnerskap mot mobbing» erstatter det som tidlegare vart kalla «Manifest mot mobbing». Partnerskapet skal vere organisert på sentralt nivå men skal òg virke lokalt.

Dokumentet PARTNERSKAP MOT MOBBING finn de her: partnerskap-mot-mobbing

Lokalt dokument for Hå kommune finn de her: partnerskap-mot-mobbing-ha

Personalet i barnehagen hadde rollespel om Regnbueløva som vart «mobba» fordi ho ikkje kunne BRØLE.

"Rulle, rulle, røle, du kan ikke brøle". Hyenene mobber Regnbueløva for at den ikkje kan brøle.

«Rulle, rulle, røle, du kan ikke brøle». Hyenene PRIPP og PRAPP mobber Regnbueløva for at den ikkje kan brøle.

PRIPP og PROPP har fanga rottebarna: Sløyfe, Hanske, Støvlett, Skalk og Gamasj

PRIPP og PRAPP har fanga rottebarna: Sløyfe, Hanske, Støvlett, Skalk og Gamasj

 

Regnbueløva fortel at det ikkje er greitt å stenge nokon inne i eit bur. ALLE må stå saman om å sei ifrå når andre ikkje har det bra!!

Regnbueløva fortel at det ikkje er greitt å stenge nokon inne i eit bur.
ALLE må stå saman om å sei ifrå når andre ikkje har det bra!!

Ramona von Rotter og løvemamma vart gode vener

Ramona von Rotter og «løvemamma» vart gode vener.

I dokumentet Partnerskap mot mobbing frå regjeringa heiter det bl.a.:

Me forpliktar oss til å bidra aktivt til :

  • «å bygge lokale nettverk slik at barn og unge kan oppleve en helhetlig og gjennomgående holdning  for gode oppvekstvilkår og mot mobbing».

Hå kommune utfordrar styar i barnehagen, tillitsvald, FAU og dei eldste barna om å engasjere seg og opprette eit PARTNERSKAP og utfordrar SU/eigarstyre til å vedta partnerskapet.

For oss i barnehagen er det dykk foreldre det vert mest naturleg å opprette partnerskap med. Me kan jobbe med utfordringa med t.d. utestenging til me vert «blåe i håve» dersom barna opplever andre haldningar til dette på heimebane.

Med dette som utgangspunkt fekk foreldra to utfordringar dei skulle diskutere «rundt borda»:

  • Er det greitt at foreldre kjem til personalet og ber oss om  å hindre at deira barn er saman med eit anna dei meiner har «dårleg påvirkning» ? Korleis kan me møte dette?
  • «Barnet dykkar har besøk av 3 vener. Så ringer det på døra og på trappa står barn nr. 4 som spør om å få vere med på leiken? Kva gjer de då?

Alle foreldre fekk òg utdelt ein artikkel som de kan finne her: mobbing-i-barnehagen

Oppfordrar alle til å lese denne.

Det var òg val av nye vararepresentantar til SU: HARALD THAULE og MARIE KVIA HALSNE.

Foreldrerepresentantar for inneverande barnehageår INGVAR VALSKÅR og BJARTE HARBO hadde god kontroll på informasjon og val 🙂

 

 

NYTT BARNEHAGEÅR.

VELKOMEN TIL NYTT BARNEHAGE-ÅR.

Spesielt velkomen til alle dykk som er nye her hjå oss. Me gler oss til å verte kjent med dykk og barna dykkar. Mange «blanke» dagar ligg framføre oss og me håper at me skal fylle desse dagane med mange gode opplevingar for alle dei små 🙂

Personalet her er innstillte på å gjere ALT for at både de foreldre og barna dykkar skal vere trygge medan dei er her.

PLANLEGGINGSDAG 15. AUGUST.

Me startar det nye barnehageåret med ein planleggingsdag.

Barnehagen er då stengt.