Arkiv for 'Siste nytt'

BARNAS MISJONSPROSJEKT.

I oktober månad har temaet vore «Barnas misjonsprosjekt». Denne gongen gjekk innsamlinga til Indonesia. I ei spesiell tid med Covid-19, smittevern og restriksjonar var det ei utfordring å finne «aktivitetar» foreldra kunne støtte. Kreativiteten blomstra. Barna hadde med flasker som me panta, dei laga «forundringsposar» som foreldra kunne kjøpe og barna kunne betale kr. 50,- for aktivitetskort.

Ein av aktivitetane var
balansering på line

Ein annan aktivitet var snekring.

Personalet lova òg å «hoppe i havet» dersom foreldra sponsa «sjøbad» med kr. 5000,-.

For fyrste gong har me òg nytta Vips slik at barn/foreldre slapp å ha med kontantar.

Responsen frå foreldra var svært god og me samla inn tilsaman:

                                       kr. 14680,- 

      TUSEN TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT TIL EIT KJEMPEFLOTT RESULTAT.

Og personalet har gjort som dei lova…..og «hoppa i havet» og laga film som ligg på facebook-sida 🙂

 

Ein sprek gjeng som badar i oktober 🙂

Her er lenke til filmen for dykk som ikkje har tilgang til facebook sida vår.

 Video_1.mp4

NY VISJON.

«SAMMEN OM Å SETTE VERDIFULLE SPOR»

NLM-barnehagene har fått ny visjon og implementeringsarbeidet startar no i haust. Me synest det er ein flott visjon og me jobbar kvar dag for å vere bevisste på dei spora me set hjå alle dei som er innom hjå oss anten det er barn, foreldre eller andre samarbeidspartnarar.

NLM-barnehagenes visjonsdokument


VÅR VISJON


SAMMEN OM Å SETTE VERDIFULLE SPOR


HENSIKT


Barnehagene våre skal i samarbeid med foreldre/foresatte gi barna omsorg og oppdragelse ut fra et kristent verdigrunnlag. Jesus møtte menneskene med raushet og respekt, og viste et menneskesyn hvor alle er like verdifulle. Med Ham som forbilde vil vi, som medvandrere, gå sammen med barna i de viktige barneårene, og gi dem gode hverdager. Vi skal legge til rette for at barna skal få utfolde seg i lek, bygge vennskap og relasjoner, utfolde seg kreativt og få kjenne at de blomstrer i våre barnehager. Vi skal være voksne som alltid har barnets beste for øye. Dette skal ligge til grunn for alle handlinger og avgjørelser som berører barnet.
Det enkelte barn er et unikt, fullverdig menneske som skal møtes med respekt, omsorg og kjærlighet. De skal få hjelp til å utvikle et sunt selvbilde, og oppleve mestring, trygghet og glede. Vi skal lete etter de positive mulighetene i det enkelte barn og fremelske disse. En slik holdning er en viktig forutsetning for lek, læring og utvikling.


VÅRE VERDIER


N – Nestekjærlighet
L – Likeverd
M – Mestring


VERDIFULLE SPOR


• I våre barnehager skal alle få oppleve ubetinget kjærlighet
• I våre barnehager skal alle vite at de er skapt av Gud og kjenne at de er unike og verdifulle
• Med Jesus som forbilde skal vi møte alle med respekt og toleranse

VELKOMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR.

Me skriv allereie august månad og sommarvarmen er komen 🙂 Me har flotte dagar i barnehagen, mykje sol og mykje utetid. No ventar me på ein god gjeng nye barn som skal starte barnehagelivet her hjå oss. HJARTELEG VELKOMEN til både barn og foreldre. Me håper at de vil finne dykk godt til rette og få mange gode opplevingar i løpet av tida de er her.

SLUTT PÅ BARNEHAGELIVET.

..….og klar for skulestart til hausten 🙂 Torsdag 18. juni var alle «skulebarna» samla til avslutningsfest i Tryggheim barnehage. Fantastisk vèr gjorde at me kunne gjennomføre ei fin ettermiddag-samling trass smittevernreglar m.m.

Mykje har vore annleis denne våren og mykje av det dei har gleda seg til har blitt avlyst. Det var difor ekstra kjekt at me fekk ha ein liten avslutningsfest for «bare» dei.

Ungane gleda foreldra med flott sang og dei fekk utdelt ei «minne-gåve» frå barnehagen. Me hadde òg leiken «Lille Willy» 🙂

Plutseleg banka det på vindauga og jammen hadde me fått besøk av sjølvaste LINKUS.

Han hadde med seg Norene og saman  viste dei på kartet både land han hadde vore i og kva land han skal besøkje.

Til slutt var han med og delte ut is til barna. STOR STAS!

Ein koseleg ettermiddag i lag med ein flott «skule-gjeng».

«Me heie på dåkke å ønske dåkke lokka te på skulen» 🙂

 

FANTASTISKE «BYGGFAG».

Eeeeendeleg var dagen komen!! Me har venta leeeenge på ei gåve barnehagen skulle få i forbindelse med at den runda 40 år i september. Byggfag på Tryggheim hadde laga ein stor, flott BENSINSTASJON til oss 🙂 Me er kjempeheldige som har slike gode «naboar». 8.juni var det stor glede blant barna i barnehagen og spesielt «skulebarna» som fekk vere med på «snorklyppinga».

Først måtte bensinstasjonen fraktast frå skulen og inn i barnehagen. Så skulle den manøvrerast på plass på tomta. Vaktmester-Gunnar på traktor handterer det meste så òg denne utfordringa.

Lærar Werner viser barna at me må tenkja «bærekraft» så bensinstasjonen har sjølvsagt fått ladestasjon òg.

To av barna i barnehagen var heldige og fekk klyppe snora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litt «stive» prisar på drivstoff……

…. men det såg ikkje ut som det virka inn på iveren for å få fylle tanken 🙂

VELKOMEN TILBAKE TIL BARNEHAGEN.

Eeeeendeleg var kvardagen tilbake og me kunne ynskje alle barn og foreldre velkomen tilbake til barnehagen 🙂  Sjølv om dei ikkje møtte heilt den same barnehagen som dei forlèt den 12. mars så har den første veka gått veldig fint. Barna er blitt trygge igjen og er fordelte i mindre grupper med faste vaksne. Fungerer veldig bra så lenge opningstida er redusert. Det vert spanande å sjå korleis me klarer å organisere dette når me må ha full opningstid.

INFORMASJON OM SMITTEVERN I BARNEHAGEN.

Dagen for gjenopning av barnehagen nærmar seg og mange foreldre er nok ganske usikre på kor trygt det er å sende barna i barnehagen. Her finn de informasjon om korleis me tenkjer smittevern i det daglege arbeidet med barna dykkar. Me håper at dette kan gjere at de kan seinke skuldrene og vere trygge for at barna har minimal sjanse for å verte smitta medan dei er i barnehagen.

Informasjon om smittevern i Tryggheim barnehage.

Kjære foreldre!

Vi ser veldig frem til å kunne gjenåpne barnehagen for fullt fra 20. april og vi jobber nå både tidlig og sent for å legge forholdene best mulig til rette for å få til en trygg og god oppstart for barna og selvsagt også for dere foreldre.

Informasjon fra helsemyndighetene viser at få barn er identifisert som smittet i Norge og i verden for øvrig. Barn og unge har så langt også vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus.

Den nye, nasjonale smittevernveilederen for barnehager ble publisert onsdag og denne er et viktig verktøy for oss når vi gjenåpner barnehagen.

For at vi skal skape en trygg og god barnehagedag for både barn, ansatte og dere foreldre er det viktig at vi gjennomfører en del tiltak for å redusere risiko for smittespredning. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre god hygiene og godt smittevern. For at vi skal lykkes i dette arbeidet er det også viktig at vi har dere med på laget.

 

I barnehagen vil vi være spesielt opptatt av å:

 • Vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask. Vi har bilde av en sau ved vasken. Dette skal minne oss på at vi skal vaske hender like lenge som det tar å synge «Bæ, bæ lille lam»
 • Ha godt renhold i barnehagen som betyr at vi har kartlagt mange «smittepunkt» som vi har laget rutiner for
 • Vaske leker jevnlig og begrense tilgang på både leker og bøker
 • Være ekstra mye ute med barna i tiden fremover
 • Ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte
 • Ha gode rutiner iht matservering
 • m.m.

Vi skal fremdeles ivareta ditt barns behov for omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Kos og trøst er fortsatt viktig for barna – ikke minst under denne pandemien.

Hva må du som forelder bidra til:

 • Dersom barnet ditt har symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte i barnehagen. Det er ekstra viktig nå at barna er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie.
 • Foreldre som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen.
 • Har foreldre eller noen andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal dere heller ikke møte i barnehagen.
 • Hvis barnet blir dårlig i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre.
 • Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen. Helst bør tutten ligge igjen hjemme men de som trenger denne nå i oppstarten kan ha den i snor som kan festes med klips til klærne.
 • Håndvask er like viktig hjemme som i barnehagen. Vask hendene før dere går hjemmefra og når dere kommer til barnehagen. Vi har satt opp spritdispenser ute som dere foreldre kan benytte når dere kommer.
 • Tenke på å holde avstand ved bringing og henting. Noen barnehager vil ta imot barna i porten. Vi kommer ikke til å gjøre det men henstiller dere om å ta hensyn til myndighetenes «2-meter». Ser dere at det er flere i garderoben så vent ute eller i «svalgangen» til noen er gått. Er dere redd for smitte ved å åpne porten så ha en hanske i lomma.
 • Dersom besteforeldre kommer for å hente vil vi be dem om å vente ute så går noen i personalet inn for å hente det barnet evt. skal ta med hjem.
 • I skrivende stund ser det ut til at vi skal få fine dager neste uke med en del sol😊 For å unngå å ta barna så mye i ansiktet, noe smittevernveilederen oppfordrer oss om å ikke gjøre, er det viktig at dere smører barna før de kommer i barnehagen dersom dere synes det er nødvendig. De må også ha med egen SOLKREM.
 • Vi oppfordrer til at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek helst foregår ute.

 

Jeg vil til slutt takke dere alle for forståelsen dere har vist i denne perioden, og for at dere nå er med og bidrar til at vi skal sikre en trygg og god gjenåpning av barnehagen.

SAMMEN SKAL VI FÅ DETTE TIL  😊

Har du spørsmål eller innspill til oss? Ta gjerne kontakt med meg på e-post: eller telefon 51435480 evt. mob.nr. 92428708.

På vegne av alle oss i Tryggheim barnehage

Svanhild

VEILEDER OM SMITTEVERN I BARNEHAGER.

I dag har regjeringa lagt fram ny smittevernveileder for barnehagar og den er gjeldande frå d.d. altså 15.04.20. Veiledaren gir oss i barnehagen gode og trygge retningsliner når me opnar barnehagen og skal ta imot barna måndag den 20. april. Me ynskjer sjølvsagt at både barn, foreldre og tilsette skal oppleve ein trygg og god  kvardag i barnehagen og vil gjere alt for at ingen skal verte smitta av korona-viruset. Me er avhengige av at de som foreldre er med «på laget» så difor oppmodar me alle til å lese veiledaren.

Under finn de lenke til veiledaren:

Veileder om smittevern i barnehager

 

 

OPNING AV BARNEHAGEN 20. APRIL.

 Kjære foreldre!

Vi har nå vært igjennom en veldig spesiell tid for oss alle sammen etter at barnehagene i Norge ble stengt 12. mars. Jeg vil først og fremst takke dere alle for forståelsen dere har vist i denne perioden, og nå gleder vi oss veldig til å kunne åpne og ta imot barna igjen.

Regjeringen og Helsedirektoratet har vedtatt at barnehagene skal gjenåpne fra og med 20. april. Dette betyr at også Tryggheim barnehage kan åpne, og vi er klare for å ta imot barn fra denne datoen.

Barnehagen åpnes i utgangspunktet for alle barn, men barn som er i risikogruppen bør ikke komme tilbake til barnehagen. Vi vet mer om rådene fra helsemyndighetene om dette senest 16. april. Vi forventer også å få nærmere informasjon om hvordan regjeringen ser for seg at åpningen skal gjennomføres, og vil holde dere orientert så snart vi får mer informasjon.

For å sikre en forsvarlig gjenåpning av barnehagen er det viktig at det er på plass gode rutiner for smittevern i henhold til de anbefalinger og råd som kommer fra myndighetene.

Regjeringen har satt ned en faggruppe som skal lage en konkret veileder og gi opplæring i hvordan smittevern skal ivaretas. Veilederen skal komme senest 16. april og vil være førende for en del av det videre arbeidet med gjenåpningen av barnehagen.

Ettersom dagens situasjon kan medføre at både barn og ansatte er nødt til å holde seg hjemme i perioder, er vi avhengig av å få en oversikt over fra hvilken dato det er forventet at ditt barn er tilbake i barnehagen.

Ped.lederene på avdelingene vil ta kontakt med dere i løpet av torsdag eller fredag denne uken så kan dere legge en plan sammen.

APRIL måned er snart over så dere vil ikke få månedsplan for de to siste ukene. Vi må bare ta en dag om gangen og se hvordan vi klarer å organisere oss. Dere får følge med på «dagsreferatet» på infotavlene på avdelingene så får dere vite litt hva dagen har inneholdt. UTETID vil bli sterkt prioritert.

Spennende dager ligger foran oss og vi kjenner nok på noe usikkerhet alle sammen både i forhold til det ene og andre. Vi har ikke vært borti lignende situasjoner før og har ingen erfaringer å bygge på men et godt samarbeid mellom barnehage og hjem vil gi oss de beste mulighetene for å lykkes.

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med daglig leder, tlf. 51434580 eller 92428708

Svanhild

TIPS OG IDEAR.

Kjære alle gode barn og foreldre. 😍
Håper de har det bra i desse spesielle tider. Som de allereie veit er det bestemt at barnehagane held stengt til over påske, t.o.m. 13 april.

Ped.leiarane har vore i kontakt med heimane og me saknar dykk alle og gler oss til kvardagen vert normal igjen. 🙌🏼

Ikkje vær redde for å ta kontakt med barnehagen om de lurer på noko eller de bare vil snakke litt. 📞
Nedanfor ligg mob.nr til avdelingane og til styrar. Vi er tilgjengelege mellom kl. 9.00-15.00 alle kvardagar.

Det er og mogleg å ringje Foreldresupport på nr. 116 123 (tast 2) for støtte, råd og veiledning. 📞

Ta godt vare på kvarandre 👨‍👩‍👦‍👦 ♥️

Bildet kan inneholde: tekst som sier 'Styrar- Svanhild 51434580/92428708 Blomane- Kari: 47465571 Perlene- Janne: 47467430 Sommarfuglane- Kathrine: 47463957 Stjernene- Johanne: 47482257'

*Foreldrekanalen: er ein reklamefri informasjonskanal for foreldre med barn i barnehagealder. 👍

http://Foreldrekanalen.com

*Biblioteket:

https://lesekroken.no/    passord: mittspråk

*Bravoleiken:

Nå er det tid for hjemmeaktiviteter

*Besøk i sauefjoset:

https://youtu.be/mLXkRnbfRPs

*Superblink:

https://superblink.no/

*Fleire lenker:

https://barnas.com

https://laringsverkstedet.no/nyheter/news/397123

https://familieklubben.no/…/22-inne-aktiviteter-du-kan-…/272

https://www.salaby.no

 

Bildet kan inneholde: tekst som sier 'Pedagogiske spill pa iPad: FonemomixPro Over opp spraklyder, begrepsinnlaering og turtaking. Anbefalt av Statped. Graphogame Malet med spillet er at barnet skal fa skikkelig kunnskap om bokstaver og bokstavlyd. Anbefalt av Lesesenteret. Tella --> Matematikk gjennom lek! Anbefalt av Statped. Kubbe (rydder opp) Sortering og begrep. Anbefalt av Lesesenteret. -Naffens bokhule historier Naffen og vennene hans Barnet laerer ogsa trafikkregler her. Laget av NAF. et Life --> Utforsker ulike deler samfunn; nabolaget, skolen, pa m.m. Begrepstrening, samtale rundt et tema.'

Bildet kan inneholde: tekst som sier 'Troll ord --> Boker pa norsk og ulike morsmal. Tenkt inspirasjon og stotte arbeid med flerspraklighet barnehage og skole. Utviklet av professor ved OSLOMET. Boker pa iPad: Karsten og Petra, Thomas & Emma, Lillesoster, Odd er et egg, Lars, Tambar, Nar alle sover osv. Fysiske boker: Gruffalo, Pinnemann, Krokodiller ingen adgang, Smabarns suppe, Mamma Knokkeldans, Pulverheksa, Karsten Petra, Thomas & Emma, Lillesoster, Odd er egg, Lars-bokene, Nar Thorbjorn Egner boker, Anne Cath. Vestly boker, Roald Dahl boker, Astrid Lindgren boker.'