Då er me komne til den siste månedsplanen for dette barnehageåret. Kalenderen seier at me straks er i juni allereie, og snart startar sommerferien for fleire. Me vil takka små og store for året som har gått, og ønska god sommerferie når den dagen kjem. Håper at alle har anledning til å koma på sommerfesten i barnehagen torsdag 13.juni kl.16.30-18.00!

Her kjem ein oversikt over alt det kjekke me skal gjera i juni, me gler oss. 

juniplan og brev 2019

Maiplan,brev 2019

Her kjem plan for april og påske. Håper alle får ein god månad og ein fin påskeferie.

Aprilplan og brev 2019

Då er me komne til den fyste vårmånaden i 2019,

og me gler oss til å ta fatt på den i lag med alle dei flotte ungane på perlene

Marsplan og brev 2019

 

Me vil ønska dykk alle eit godt nytt år. Me gler oss til å ta fatt på 2019 i lag med dei flotte ungane på avdelinga vår.

januarplan,brev 2019

Novemberplan 2018

Oktoberplan 2018

Septemberplan 2018

Månedsplan perlene august 2018

Barenehageårets siste månadsplan og månedsbrev for den gruppa som har vore på perlene nå.

Me vil takka for lånet av herlege ungar, me har hatt eit kjekt år i lag med dei.

Til hausten blir det bare tri barn igjen på perlene av den gjengen som har vore nå,

resten skal over på nye avdelingar. Me vil ønska både barn og foreldre lykke til vidare,

og god sommar! juniplan og brev 2018