Me har hatt ein god periode med flott vintervèr og det ser ut til at det gode vèret vil fortsetja ei stund til. Snøkanonen har vore flittig brukt og ungane kosar seg ute i akebakken.

Her kjem plan og informasjon for neste månad.