Me har starta på det siste halve året for alle i Kalaharigruppa. Spanande tider for dei med skule-klubb i barnehagen og forhåpentlegvis skulebesøk etterkvart.