Frå 01.01.2021 er det endringar i barnehagelova og dei fleste paragrafane har fått ny nummerering. Den viktigaste endringa gjeld barna sitt barnehagemiljø.

Ny mobbelov i barnehagen

Barnehagen har fått nytt regelverk for barnehagemiljøet. Den nye mobbeloven skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. 

Hva er nytt i regelverket for barnehagemiljøet?

  • Barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan alle barna har det.
  • Alle ansatte har en plikt til å gripe inn, hvis et barn ikke har det bra.
  • Barnehagen må undersøke, og sette inn tiltak hvis et barn ikke har det bra.
  • Alle som jobber i barnehagen skal melde fra til styrer, hvis de får mistanke om et barn ikke har det trygt og godt.
  • Barnehagen må lage en skriftlig plan, hvis et barn ikke har det bra i barnehagen.
  • Barnehageeier har ansvar for at barnehagene følger reglene, og må legge til rette for at barnehagen oppfyller kravene i loven.

Her finn de meir utfyllande informasjon: