Hå kommune har fått ny søkjeportal. Alle som ynskjer endring i barnehagetilbodet frå hausten -21 må gjere dette i denne portalen. Det er bare dei av dykk som skal ha same tilbodet t.d. 3 dagar men ynskjer å endre vekedagane som kan gje melding om dette til styrar. Alt anna må gjerast via søkjeportalen.

Lenke til søkjeportalen: https://barnehage.visma.no/ha