Eit annleis år med ei annleis avslutning vert «overskrifta» når me ser attende på 2020. Me er takknemlege for at me så langt har unngått korona-smitte med påfylgjande karantene og kanskje stenging. TAKK for at alle de foreldre har vore positive til alle smitteverns-rutinar som har «kome og gått» i løpet av månadane sidan mars. Me får halde ut ei stund til så håpar me at vaksineringa etterkvar gjer at me kan leve «normalt» att.

ME GLER OSS TIL DET 🙂