Me er allereie komne til desember månad, ein månad kor me har lyst å lage mange gode opplevingar for barna. Me prøver å halde roen og ikkje ha for mykje på programmet men koser oss med samlingar, songar og andre aktivitetar som høyrer med til juleførebuinga.