Dagen for gjenopning av barnehagen nærmar seg og mange foreldre er nok ganske usikre på kor trygt det er å sende barna i barnehagen. Her finn de informasjon om korleis me tenkjer smittevern i det daglege arbeidet med barna dykkar. Me håper at dette kan gjere at de kan seinke skuldrene og vere trygge for at barna har minimal sjanse for å verte smitta medan dei er i barnehagen.

Informasjon om smittevern i Tryggheim barnehage.

Kjære foreldre!

Vi ser veldig frem til å kunne gjenåpne barnehagen for fullt fra 20. april og vi jobber nå både tidlig og sent for å legge forholdene best mulig til rette for å få til en trygg og god oppstart for barna og selvsagt også for dere foreldre.

Informasjon fra helsemyndighetene viser at få barn er identifisert som smittet i Norge og i verden for øvrig. Barn og unge har så langt også vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus.

Den nye, nasjonale smittevernveilederen for barnehager ble publisert onsdag og denne er et viktig verktøy for oss når vi gjenåpner barnehagen.

For at vi skal skape en trygg og god barnehagedag for både barn, ansatte og dere foreldre er det viktig at vi gjennomfører en del tiltak for å redusere risiko for smittespredning. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre god hygiene og godt smittevern. For at vi skal lykkes i dette arbeidet er det også viktig at vi har dere med på laget.

 

I barnehagen vil vi være spesielt opptatt av å:

 • Vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask. Vi har bilde av en sau ved vasken. Dette skal minne oss på at vi skal vaske hender like lenge som det tar å synge «Bæ, bæ lille lam»
 • Ha godt renhold i barnehagen som betyr at vi har kartlagt mange «smittepunkt» som vi har laget rutiner for
 • Vaske leker jevnlig og begrense tilgang på både leker og bøker
 • Være ekstra mye ute med barna i tiden fremover
 • Ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte
 • Ha gode rutiner iht matservering
 • m.m.

Vi skal fremdeles ivareta ditt barns behov for omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Kos og trøst er fortsatt viktig for barna – ikke minst under denne pandemien.

Hva må du som forelder bidra til:

 • Dersom barnet ditt har symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte i barnehagen. Det er ekstra viktig nå at barna er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie.
 • Foreldre som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen.
 • Har foreldre eller noen andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal dere heller ikke møte i barnehagen.
 • Hvis barnet blir dårlig i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre.
 • Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen. Helst bør tutten ligge igjen hjemme men de som trenger denne nå i oppstarten kan ha den i snor som kan festes med klips til klærne.
 • Håndvask er like viktig hjemme som i barnehagen. Vask hendene før dere går hjemmefra og når dere kommer til barnehagen. Vi har satt opp spritdispenser ute som dere foreldre kan benytte når dere kommer.
 • Tenke på å holde avstand ved bringing og henting. Noen barnehager vil ta imot barna i porten. Vi kommer ikke til å gjøre det men henstiller dere om å ta hensyn til myndighetenes «2-meter». Ser dere at det er flere i garderoben så vent ute eller i «svalgangen» til noen er gått. Er dere redd for smitte ved å åpne porten så ha en hanske i lomma.
 • Dersom besteforeldre kommer for å hente vil vi be dem om å vente ute så går noen i personalet inn for å hente det barnet evt. skal ta med hjem.
 • I skrivende stund ser det ut til at vi skal få fine dager neste uke med en del sol😊 For å unngå å ta barna så mye i ansiktet, noe smittevernveilederen oppfordrer oss om å ikke gjøre, er det viktig at dere smører barna før de kommer i barnehagen dersom dere synes det er nødvendig. De må også ha med egen SOLKREM.
 • Vi oppfordrer til at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek helst foregår ute.

 

Jeg vil til slutt takke dere alle for forståelsen dere har vist i denne perioden, og for at dere nå er med og bidrar til at vi skal sikre en trygg og god gjenåpning av barnehagen.

SAMMEN SKAL VI FÅ DETTE TIL  😊

Har du spørsmål eller innspill til oss? Ta gjerne kontakt med meg på e-post: eller telefon 51435480 evt. mob.nr. 92428708.

På vegne av alle oss i Tryggheim barnehage

Svanhild