Kjære foreldre!

Vi har nå vært igjennom en veldig spesiell tid for oss alle sammen etter at barnehagene i Norge ble stengt 12. mars. Jeg vil først og fremst takke dere alle for forståelsen dere har vist i denne perioden, og nå gleder vi oss veldig til å kunne åpne og ta imot barna igjen.

Regjeringen og Helsedirektoratet har vedtatt at barnehagene skal gjenåpne fra og med 20. april. Dette betyr at også Tryggheim barnehage kan åpne, og vi er klare for å ta imot barn fra denne datoen.

Barnehagen åpnes i utgangspunktet for alle barn, men barn som er i risikogruppen bør ikke komme tilbake til barnehagen. Vi vet mer om rådene fra helsemyndighetene om dette senest 16. april. Vi forventer også å få nærmere informasjon om hvordan regjeringen ser for seg at åpningen skal gjennomføres, og vil holde dere orientert så snart vi får mer informasjon.

For å sikre en forsvarlig gjenåpning av barnehagen er det viktig at det er på plass gode rutiner for smittevern i henhold til de anbefalinger og råd som kommer fra myndighetene.

Regjeringen har satt ned en faggruppe som skal lage en konkret veileder og gi opplæring i hvordan smittevern skal ivaretas. Veilederen skal komme senest 16. april og vil være førende for en del av det videre arbeidet med gjenåpningen av barnehagen.

Ettersom dagens situasjon kan medføre at både barn og ansatte er nødt til å holde seg hjemme i perioder, er vi avhengig av å få en oversikt over fra hvilken dato det er forventet at ditt barn er tilbake i barnehagen.

Ped.lederene på avdelingene vil ta kontakt med dere i løpet av torsdag eller fredag denne uken så kan dere legge en plan sammen.

APRIL måned er snart over så dere vil ikke få månedsplan for de to siste ukene. Vi må bare ta en dag om gangen og se hvordan vi klarer å organisere oss. Dere får følge med på «dagsreferatet» på infotavlene på avdelingene så får dere vite litt hva dagen har inneholdt. UTETID vil bli sterkt prioritert.

Spennende dager ligger foran oss og vi kjenner nok på noe usikkerhet alle sammen både i forhold til det ene og andre. Vi har ikke vært borti lignende situasjoner før og har ingen erfaringer å bygge på men et godt samarbeid mellom barnehage og hjem vil gi oss de beste mulighetene for å lykkes.

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med daglig leder, tlf. 51434580 eller 92428708

Svanhild