Tida me er inne i er veldig spesiell og det er vanskeleg å gje og få gode svar på alt me lurer på i denne tida.

Her kjem informasjon angåande foreldrebetalinga.

Informasjon om foreldrebetaling.

Stadig ny informasjon om både det ene og andre i disse tider. Vi la ut informasjon iht foreldrebetalingen i går….men det var før det hadde kommet klare føringer fra sentralt hold.

Kunnskapsdepartementet kom senere med en klargjørende melding om at bortfall av foreldrebetaling i perioden vil bli kompensert av staten for alle foreldre med barn i både offentlig godkjente private og kommunale barnehager.

For vår barnehage er dette en veldig viktig avklaring som betyr at ingen foreldre, ansatte eller barnehagen vil bli økonomisk skadelidende i denne situasjonen.

I praksis vil dette bety at ingen foreldre skal betale for sin barnehageplass fra og med fredag 13. mars og inntil videre. Dette gjelder også barn som har rett til plass i barnehage som følge av foreldrenes samfunnskritiske jobber. Det vil heller ikke bli fakturert for kostpenger i denne perioden. Heller ikke for de barna som har plass, da det av hensyn til smittevernet ikke er anbefalt å servere mat i barnehagen, men at hvert enkelt barn har med seg egen matpakke.

I vår barnehage velger vi å løse dette på følgende måte: Barnehagen har sendt ut faktura for mars. Vi ber om at denne blir betalt. Barnehagen gjør en avregning på neste faktura som kommer når helsemyndighetene har gitt barnehagene klarsignal for å åpne opp for ordinær barnehagedrift igjen.

Barnehagen vil benytte anledningen til å takke alle foreldre for den forståelsen som dere har vist oss i denne ekstraordinære situasjonen.

Vi har nå kun drift av barnehagen for barn hvor foreldrene er i samfunnskritiske jobber.

Ta vare på hverandre!

 

Vi ser frem til å ønske alle barna tilbake i barnehagen når helsemyndighetene tillater dette.

Svanhild