Slik det har vore dei siste åra har regjeringa òg dette året vedteke auke i maksprisen for barnehageplass frå 01.01.2020.

Satsane for kostpenagar er dei same som i haust.

Dei nye satsane:

100% plass: kr. 3135,-        Kostpengar: kr. 300,-

80% plass: kr. 2759,-         Kostpengar: kr. 240,-

60% plass: kr. 2069,-         Kostpengar: kr. 180,-