Satsinga for inneverande barnehage-år er «Godt språkmiljø for alle». Dette er satsingsområde i alle barnehagane i Hå kommune. I den forbindelse har me starta eit prosjekt i barnehagen som har namnet «Bravo-leiken». Materiellet er i utgangspunktet svært dyrt men Sparebankstiftelsen SR-bank Rogaland har «sponsa» oss gjennom eit føretak med namnet Intempo AS.

Bravo-leken – en del av hverdagen i barnehagen.

«Det kan hende at dere de siste par ukene har hørt barna snakke om «Bravoleken». Her kommer litt informasjon om hva dette handler om.

I vår barnehage har vi valgt å satse på «Bravo-leken» som et helhetlig verktøy iht språk-og begreps-læring på alle avdelingene. Hå kommune har satsingsområdet «Godt språkmiljø for alle» med størst fokus på 2-åringene så det er på småbarnsavdelingen vi også vil ha mest «trøkk».

Vi skal leke «Bravo-leken» i 5-10 minutt hver dag. Helt konkret vil det si at vi hver dag inviterer barna med i «Bravo-runden». Dette er en stasjonsbasert lek der barna får oppleve enten fem begrep gjennom alle sansene eller fem bokstaver på hver stasjon. Vi bruker skriftspråket, fordi det er en representasjon av et begrep, på samme måte som bilde og faktiske gjenstander er det. Barna blir kjent med ordene, bildene og bokstavene gjennom å smake, lukte, kjenne, sjå og høre. Vi har fire stasjoner og mellom stasjonene øver vi på å åle, krabbe, rulle, snurre, fly eller henge. Det barna opplever gjennom «Bravo-runden» inspirerer barna sin frilek gjennom dagen, og «Bravo-leken» blir fort en del av dagsrytmen i barnehagen. Begrepa legger grunnlaget for samtaler og opplevelser og de finner sin naturlege plass i hverdagen.

29.august var de fleste i personalgruppen på kurs for å få god innføring i måten vi skal jobbe på. Dette var kjempegod inspirasjon og motivasjon før vi gikk i gang. Vi har startet litt forsiktig og er ennå i en «prøvefase» men vi har allerede opplevd god effekt hos barna.

Andre barnehager og foreldre erfarer at gjennom «Bravo-leken» lærer barna mer enn de ellers ville ha gjort. Ved å få tilgang på flere ord, kanskje flere språk, faktakunnskap, noter og matematikk øker interesseområdet og motivasjonen for videre lek og læring. Entusiasme og mestringsopplevelser hører òg naturlig med som en del av «Bravo-leken». Vi feirer etter hver økt og jubler for hver ny ferdighet de lærer. På denne måten får barna positive assosiasjoner til læring og sosioemosjonell utvikling blir støttet!»

Ønsker du å lære mer om «Bravo-leken»? Da kan du lese mer på http://intempo.no