Årsplanen for neste barnehage-år 2019 og 2020 er godkjend i SU og eigarstyret.

 

ÅRSPLAN, 2019-2020