Tida går fort og barnehage-året 2018-2019 er snart over. Det er tid for å førebu tilvenning av nye barn til hausten. Her finn de litt informasjon om korleis me i barnehagen jobbar i tilvenningsperioden slik at de og barnet dykkar kjenner dykk trygge og ivaretekne i den fyrste sårbare dagane etter barnehagestart.

Tilvenning