Hausten 2017 fekk NLM-barnehagene presentert ny VERDIPLATTFORM. Alle tilsett i NLM sine barnehagar er forplikta på dette dokumentet så i oktober 2018 starta me med implementeringsarbeid i personalgruppa.  Dersom de vil vite meir om kva denne plattforma handlar om og kva betydning den har for arbeidet vårt i barnehagen så finn de den her: Verdiplattform