9.APRIL blir det foreldremøte i barnehagen. Tidspunkt: 19.30-22.00 (ca). Me er så fantastisk heldige at me har fått med oss KARI PAPE denne kvelden. Vil anbefale dykk alle å prøve å få barnevakt slik at begge foreldre har mulighet for å få med seg dette føredraget. Det er vel verdt å investere tid på.

Gjennom barnehageåret 2018-2019 har Kari vore engasjert av Hå kommune i eit prosjekt kalla «leiing i alle ledd». Her har pedagogar vore på kurs tilsaman 4 gonger med påfyljande arbeidsoppgåver i mellomperiodane kor me har hatt fokus på leik. Veldig kjekt, engasjerande og lærerikt.

Kari er fantastisk flink til å formidle det ho brenn for: BARN OG LEIK.

Her kan de få ein liten smakebit på noko av det som ho nok vil vere innom.

Vil de ha meir informasjon om henne kan de finne det her:

http://pape.no/