Barenehageårets siste månadsplan og månedsbrev for den gruppa som har vore på perlene nå.

Me vil takka for lånet av herlege ungar, me har hatt eit kjekt år i lag med dei.

Til hausten blir det bare tri barn igjen på perlene av den gjengen som har vore nå,

resten skal over på nye avdelingar. Me vil ønska både barn og foreldre lykke til vidare,

og god sommar! juniplan og brev 2018