I dag har me feira 🙂 Det har den seinare tida vore stort fokus på barnehagane og resultat av brukarundersøkingar. Utdanningsdirektoratet har publisert resultat for den einskilde barnehagen som deltok i deira undersøking som vart gjennomført i november. Stavanger Aftenblad publiserte i dag 02.02.18 resultat frå fleire kommunar deriblant Hå.

Brukarundersøkinga vart gjennomført i februar 2017.

«Me er den beste barnehagen fordi me har dei beste ungane og dei beste vaksne». Alle var einige om  at det var slik det måtte henge saman.

Då måtte me henge denne plakaten på dørene.