Torsdag 21. september var det klart for årets fyrste foreldremøte. FUB, foreldreutvalget for barnehager, representert ved Åse-Berit Hoffart var med oss denne kvelden. Temaet for kvelden var «Om mobbing i barnehagen og betydningen av vennskap». Godt frammøte viser at dette er eit viktig tema både for foreldre og personal og Berit ga oss gode innspel for vidare arbeid  og samarbeid om desse utfordringane.

Her finn de presentasjonen:

Om mobbing i barnehagen og betydningen av vennskap.