Inneklemt mellom to regntunge dagar skein sola 🙂 og me i barnehagen var kjempeklar for «Tryggheimsmarken». Denne dagen hadde me sett fram til lenge og alle var spente på korleis dagen skulle bli. Det vart ein KJEMPESUKSESS!! Sidan eit av fokusområda våre dette barnehageåret har vore KULTUR/DEN JÆRSKE KULTUREN ville me gjere ein «vri» på den årlege sommaravslutninga. Foreldre hadde i førekant blitt oppmoda om å kle familien i klede frå «gamle dagar» og det var mange flotte vaksne og barn som kom inn porten denne ettermiddagen. Me starta ettermiddagen kl. 17.00 med ei samling kor me fekk høyre sang og lokale rim og regler av barna. Alle barna som no skal begynne på skulen fekk kvar si bok i avskjedsgåve. Etterpå var det bare å bruke tida på dei ulike aktivitetane og salsbodene .

 

Eit lite overblikk over ein del av foramlinga.

Etter samlinga var det klart for både mat, aktivitetar og «dyr-sku».

Inntekta me fekk frå salet ca. kr. 5000,- går til misjonsprosjektet vårt.

I grua var det mogleg å spidde pølser og steike pinnebrød på bålet.

Barna kunne òg delta i ulike aktivitetar.

Som seg hør og bør på ein marknad var det òg ulike dyr på plass som barna kunne sjå på og/eller kose med.

Ettermiddagen gjekk fort. Såg ut som både små og store kosa seg. Etter tilbakemeldingane me har fått i etterkant så vert det nok ikkje siste gongen me inviterer til  «Tryggheimsmarken».

Her er den gode gjengen som laga ein flott og minnerik ettermiddag for barn og foreldre.