Her kjem siste månadsplan og brev dette barnehageåret!
Takk for godt samarbeid og me vil ynskje god sommar til alle saman 🙂
Månadsplan juni 2017-stjernene