Då var me straks i mai månad. Her er månadsplan og brev for avdeling stjernene
Mai 2017-stjernene