Tysdag morgon 4.april var me ekstra spente på korleis vèret vart denne dagen. Me var inviterte på gardsbesøk i Stølen, Nesheim og me skulle GÅ. Heldigvis skein sola 🙂 Me fann fram vogner (sånn i tilfelle nokre måtte ha ein kvil) og gjorde oss klar til tur.