Me nærmar oss slutten av januar og det «tikkar» stadig inn nye søknadar om barnehageplass hjå oss og det er jo kjekt 🙂  Nytt av året er at alle som er fødde i november månad òg har rett til plass.

SØKNADAR anten det gjeld endring i opphaldstid, overflytting til annan barnehage eller ny søknad må gjerast via Hå kommune, Barnehage. (Endring på dagar kan me gjere innad i barnehagen men de må gje eit signal innan søknadsfristen 1. mars)

                  SØKNADSFRISTEN ER 1. MARS