Me vil takke for det gamle og  ynskje dykk eit godt nytt år!

Me er klar til å ta fatt på 2017 med ny plan for januar.

Perlene

 

januarplanbrev-2017