I dag har barnehagen hatt tilsyn frå Miljøretta helsevern. «Tilsynet» hadde bare ein kommentar iht arbeidet vårt 🙂 Me måtte informere alle foreldre om at det finnst ei «Forskrift om Miljøretta helsevern i barnehagar og skular m.v.» Her kan de finne «standard» for t.d. barnehagens innemiljø og utemiljø og kva krav de foreldre kan stille på t.d. desse områda.

Her er lenke til forskrifta:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-til-forskrift-om-miljorettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler