På den nye nettstaden www.nullmobbing.no finn barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og rettane deira.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil at nettstaden skal vera lett tilgjengeleg for barn, unge og foreldre. Difor ynskjer han at alle barnehagar, skular, eigarane deira og fylkesmenn legg nullmobbing.no-logoen på sine egne nettsider, læringsplattformer og lignende innen barnehage- og skolestart.

Lenke til nettstaden ligg òg under fana «Om oss»-«Diverse info»