Eigarstyret for barnehagen hadde møte 12. november. I sak  33/15 vart det gjort endringar i vedtektene. Vedtekter gjeldande frå 01.01.16 finn de under fana «Om oss» eller ved å klikke på lenka under.

Vedtekter 01.01.2016