«Barnehagelivet» var tema for foreldremøtet no i haust. Mange foreldre lurer på kva som føregår i barnehagen i løpet av ein dag, ein månad, eitt år…. Denne kvelden hadde dei moglegheit for å få eit lite innblikk i kva barna deira får oppleve/erfare medan dei er her. Personalet var fordelt i 10 ulike grupper/stasjonar og foreldra gjekk frå ein aktivitet til ein annan. Dei fekk bl a. vere med på:

Formingsaktivitet....

Formingsaktivitet….

....kor dei laga eit flott "haust-tre" på vindauga.

….kor dei laga eit flott «haust-tre» på vindauga.

Steikte pinnebrød i grua vår.

Steikte pinnebrød i grua vår.

"Være sammen samling"

«Være sammen samling»

Bibel-samling. Her fekk dei høyre forteljinga om dei 10 spedalske.

Bibel-samling. Her fekk dei høyre forteljinga om dei 10 spedalske.

Temasamling om "brann"

Temasamling om «brann»

Her får dei høyre korleis me markerer barna sin fødselsdag.

Her får dei høyre korleis me markerer barna sin fødselsdag.

"Mini-røris" er nytt av året hjå oss. Foreldra fekk ei innføring i kva dette konseptet dreier seg om.

«Mini-røris» er nytt av året hjå oss. Foreldra fekk ei innføring i kva dette konseptet dreier seg om.

Ingenting å seie på innsatsen.

Ingenting å seie på innsatsen.

I tillegg til desse gruppene hadde me HINDERLØYPE ute, TAL/BOKSTAV-SAMLING og SKULE-KLUBB.

Det var òg val av nye vara-representantar til samarbeidsutvalet: INGVAR VALSKÅR og BJARTE HARBO.

Takk til alle «sporty» foreldre som deltok med stor iver og innsats og ikkje minst til eit flott personal som torer å by så mykje på seg sjølve.