Etter ein hard val-kamp var det endeleg tid for å avgjerde kven som skulle gå av med sigeren: vart det «Grønnsakene» eller  «Fruktsalaten»??  Barna var «heilt klar» og dei fleste hadde tydelegvis gjort seg opp ei meining før dei kom til stemmelokalet.

Fyrst måtte alle registrerast. To gode gutar hadde kontrollen på "manntalet"

Fyrst måtte alle registrerast. To gode gutar hadde kontrollen på «manntalet».

Hmmmm, trur eg tek fruktsalaten. Biletet vart så lagt i konvolutt.....

Hmmmm, trur eg tek fruktsalaten. Biletet vart så lagt i konvolutt…..

....før det vart putta i "stemme-urna"

….før det vart putta i «stemme-urna».

Teljekorpset er i gang og spaninga stig.

Teljekorpset er i gang og spaninga stig……budda med fruktsalat «veks» mest.

Det var FRUKTSALATEN som gjekk av med sigeren så då vert denne på menyen til lunsjen på HAUST-TAKKE-FESTEN.