Nå er me over i september og me er godt i gang med barnehageåret. Det er mange nye på avdelinga vår og me har nå hatt innkjøring i fleire veker. Det merkes for både nye og gamle at ikkje alle rutiner er på plass endå, og at me fortsatt treng tid på å bli godt kjent med kvarandre, men me har likevel hatt nokre veldig kjekke veker. Me synes det er gildt å bli bedre kjent med både de foreldre og ungane dykkar, og me ser at barna allereie er i gang med å få nye venner. Det er nokre nydelege små de har, som me skal passe på så godt me kan mens dei er her i barnehagen 