Det er snart tid for sommarferie og dei fleste av oss ser nok fram til late feriedagar utan opplegg frå morgon til kveld.

Ikkje alle vaksne taklar dette like bra når ein har barn som masar både om det eine og det andre.

Jesper Juul seier noko om viktigheten av å la barn lære å kjede seg innimellom.

http://www.familieverden.no/Oppdragelse/Mer-om-oppdragelse/Barn-ma-fa-lov-til-a-kjede-seg/

Her er òg ein artikkel som er vel verdt å lese både for foreldre men òg for oss som jobber i barnehagen:

http://http://barnehage.no/pedagogikk/2015/06/et-fortvilet-rop-om-fred-fra-et-utslitt-barn/

YNSKJER DYKK EIN RIKTIG FIN SOMMAR!