Her kjem ny plan for juni, me håpar på sol og varme i månaden som kjem!
plan juni perlene</