Sjølv om me akkurat har runda nyttår, må me tenkje nytt barnehage-år frå august 2015. Dei av dykk som vil auke eller redusere tilbodet de har inneverande år eller bytte barnehage må gjere dette elektronisk via kommunen si heimeside. Informasjon om korleis de skal gå fram vil de finne der.

SØKNADSFRIST for alle endringar er 15. JANUAR.

SØKNADSFRIST TIL HOVUDOPPTAKET er 1. MARS.