Me har lenge hatt ynskje om ei «oppgradering» på kjøkkenet og no ser det endeleg ut til at noko skal skje.

Fleire av oss kjenner det i ryggen når me lyfter korgene med koppar og tallerkar  inn og ut av oppvaskemaskinen. Denne skal me få lyfta opp slik at me slepp å bøye oss. Me skal òg få fleire overskap, nye komfyrar og ny platetopp.

ME GLER OSS!!