Sjølv om foreldregruppa i barnehagen er midt inne i ei kursrekkje iht «Saman om god oppvekst» var det kjempegod oppslutnad på foreldremøtet.  SIGNE LISE FRØYLAND «brenn» for LEIKEN og engasjerte og innspirerte både foreldre og personalet i barnehagen.

Dei som ikkje hadde mulighet til å gå kan finne lysarka hennar her.

FORELDREMØTE 21.oktober

Ellers var det valg av vararepresentantar til SU

– Arild Fosse

– Dorthea Aase Martinsen

UTFORDRINGAR TIL FORELDRE:

1. La mobiltelefonen ligge igjen i bilen ved levering/henting av barn.

2. Ikkje la bilen stå og «svive» medan de leverer/henter barn.