Hå kommune har i fleire år gitt foreldre i barnehagar og skular tilbod om kurskveldar som tek føre seg ulike sider og utfordringar ved det å være forelder i ei tid kor me stiller svært høge krav til oss sjølve. No er det vår «tur» og me håper at mange vil nytte seg av dette flotte tilbodet.

23. september: «Gode nok foreldre i ein travel kvardag»

14. oktober: «Leik og positive aktivitetar»

28. oktober: «Godt gjort»

11. november: «Kutt ut» og ignorering

25. november: «Ignorering og god kommunikasjon»

Det er Kjersti Eeg Aanestad som til dagleg jobbar i Bjorhaug barnehage som er kurshaldar og ho er allereie godt i gang med «kursing» av personalet.