+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bok 5: Jeg kan dele. – Hos regnbueløva kommer ønsket om å dele innenfra, denne boken har en positiv og optimistisk tone til det å dele med andre. Det er dette  vi ønsker skal forankres hos barnet.

Bok 6: Jeg kan bli sint – Det å bli sint og uttrykke sinne er en del av menneskets naturlige opplevelse og ytring. Det gjelder også for barn. Denne boken viser at regnbueløva kan bli sint, men når alt det sinte kommer ut «må jeg være litt forsiktig. Det er ikke bra å sparke eller slå.» Dette skal ikke være en bortforklaring av sinnet, men det blir sagt noe om de skadelige handlingene som blir gjort i sinne.

Bok 9: Jeg kan trøste og bli trøstet – Denne boken har et dreiepunkt i midten; regnbueløva går fra å synes synd på seg selv til og ønske å bli trøstet, til å forstå at han kan trøste andre.

Bok 12: Vi er sammen – Her kommer visjonen til programmet til Være Sammen frem. Vi ønsker at barna skal oppleve at det er godt å være sammen med andre og at samværet kan utvikles og bli enda bedre.