Det er juni og det er sommar, og med dette nytta me høve til å grilla pølser ute i grua vår. 🙂 Ungane åt seg gode og mette.

ølkjh