SØKNADSFRISTAR.

Så var det på`an igjen. Julepynten er lagt tilbake på plass i kassar på loftet og me er klare for å ta fatt på 2014. Sjølv om me så vidt er i gang med vårsemesteret, er det tid for å tenke på nytt barnehageår. Dei som vil søkje endringar iht barnehagetilbodet anten det er auke eller reduksjon i anntal dagar eller byte av barnehage, må gjere dette innan 15. JANUAR.

Søknadsfrist for hovudopptak er dette året sett til 01.MARS.

Skjema finn du her:

https://www.ha.no/tjenester/barn-og-familie/barnehage/