Her er månadsplanen for desember: Månadsplan desember 2013, perlene