Me har begynt så smått å verta kjente med Regnbueløva, derfor ville me gjerne at de foreldre skulle få litt meir innsyn i kva dette handler om. Her er tekstane på dei songane som høyrer til opplegget. Dei kan fortelja om kjernen i det me ynsjer å formidla til barna.

melodier