«Ein skigard kan`kje vara evig veit du….» heiter det i sangen….

Haustferien vart nytta til litt oppgradering på uteleikeplassen.

Etter 7 år var disse-stativet vårt i så dårleg forfatning at me rett og slett måtte skifte det ut.

Det nye stativet er i aluminium så då håper me det har litt lenger «levetid».

IMG_7022