TORSDAG 3. OKTOBER KL. 19.30.

Margit Askeland som til dagleg arbeider ved PPT-kontoret i Hå skal vere med og prate litt om stimulering av språklege og matematiske ferdigheiter. Ho er flink til å formidle det ho har på hjarta slik at det er forståeleg for alle. Som regel har ho mange gode tips å kome med.

Elles vil me gje dykk litt meir informasjon om programmet «Være sammen». Lurer du på kva «Regnbueløva» som de finn i årsplanen symboliserer så er det mulighet for å få svar på det denne kvelden.

                                      VELKOMEN !